CICLE DE GRAU SUPERIOR

EN TÈCNIQUES D'ACTUACIÓ TEATRAL

El Cicle Formatiu de Grau Superior en Tècniques d’Actuació Teatral té com a objectiu aplicar les tècniques d’interpretació, de moviment i de veu per actuar en viu o en mitjans audiovisuals, per realitzar tasques de dinamització basades en l’actuació i per ser capaç de preparar en tècniques d’expressió i comunicació, amb criteris artístics, de qualitat i de seguretat.

El curs consta de 2.000 hores de formació repartides en 10 mòduls i dividides en dos anys acadèmics. El títol oficial és atorgat per la Generalitat de Catalunya.

10

mòduls

2

anys

2.000

hores

Proposta formativa

 

La Formació que us proposem té com a base el treball físic. Tot text va acompanyat d’una acció verbal i una acció física, per tant cal fer un treball integrador, on paraula, acció i gest es treballin de forma global.
 

​Creiem en l’actor com un agent creatiu, que aporta i participa dels processos de creació, per tant, és necessari que l’alumne adquireixi coneixements en diferents disciplines teatrals per tal de desenvolupar la seva creativitat i preparar-lo per poder treballar en un teatre multidisciplinari i mitjans audiovisuals.

 

El teatre és una activitat pràctica, quasi en tota la seva formació, i el contacte amb el públic és un fet imprescindible, per això un dels objectius és que l’alumnat s’enfronti al públic el màxim de vegades possibles i,  per aquesta raó, moltes de les assignatures inclouen  una presentació en públic, cosa que permetrà a l’alumne “agafar taules” tal com diem en argot teatral.

Com a complement a la formació d’Arsènic proposem als alumnes veure espectacles de diferents disciplines escèniques per tal de que  puguin conèixer què es fa. Per això, Arsènic té un conveni amb els dos teatres de Granollers perquè els seus alumnes puguin accedir al teatre a preus especials.

La nostra ubicació privilegiada dins RocaUmbert Fàbrica de les arts, ens permet crear sinergies amb altres artistes residents i empreses del sector audiovisual amb els que, des dels seus inicis, hem col·laborat.

1r curs

Assignatures

Anàlisi i lectura de textos

Tècniques d’interpretació 1

Entrenament actoral

Teatre físic

Dansa

Màscara

Entrenament de la veu

Dicció catalana i fonètica

FOL

Teoria dramàtica i dramatúrgia

Treballs lliures

Taller 1

2n curs

Assignatures

Tècniques d’interpretació 2

Teatre visual

Dansa 2

Veu aplicada a l’espectacle

Repertori

Pedagogia teatral

Activitats de dinamització

Taller 2 i 3

Projecte integrat

Pràctiques en empreses

Sortides professionals

Oficis

Actor o actriu de teatre

Actor o actriu de cinema i TV

Especialista en activitats de dinamització

Especialista en tècniques d’expressió i comunicació

Què necessites?

Per accedir a aquest cicle formatiu es requereix:

 

Estar en possessió del títol de batxillerat o un títol declarat equivalent, o d’un títol de tècnic o tècnica relacionat amb el títol al qual es vol accedir

 

La edat mínima de 18 anys complerts dins de l’any natural d’execució de la prova.

 

Haver superat la prova d’accés a cicles de grau superiors

 

Haver superat la prova específica d’accés que permeti demostrar les aptituds i els coneixements artístics necessaris per cursar amb aprofitament aquests ensenyaments.

 

La prova específica d’accés superada tindrà validesa durant el curs acadèmic corresponent a l’any en què es realitza la prova.

Proves d'accés Setembre

Inscripcions _________________________________  fins al 6 de setembre

Llista provisional d'admesos a fer la prova ______  9 de setembre

Reclamacions _______________________________  10 de setembre

Llista definitiva d'admesos a fer la prova ________ 11 de setembre

Prova específica d’accés  _____________________ 12 de setembre  |  9 a 14h

Llista provisional de qualificacions _____________  18 de setembre

Reclamacions _______________________________  19 i 20 de setembre

Llista definitiva de qualificacions _______________ 23 de setembre 

Procés de matriculació _______________________  24 de setembre

Contingut i ponderació de les proves

 

La prova específica d’accés consta de  tres exercicis -escrit, monòleg i classe conjunta- valorables en tres apartats:

Part d'aptituds físiques

 30% 

Activitat 1

Classe conjunta:

Escalfament físic i joc dramàtic

Activitat 2

Monòleg

Activitat 3

Entrevista personal*

*Aclariment  sobre l'entrevista personal: en realitat, es tracta d’un seguit de preguntes que pot formular la comissió avaluadora amb la finalitat de comprovar el grau d’aptitud i de maduresa de l’aspirant. Pot estar referida als 3 blocs dels criteris d’avaluació publicats pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Exercici d'aptituds vocals

 30% 

Activitat 1

Classe conjunta:

Treball de veu i ritme

Activitat 2

Monòleg

Activitat 3

Entrevista personal*

Exercici d'aptituds interpretatives

 40% 

Activitat 1

Classe conjunta:

Treball de propostes interpretatives

Activitat 2

Monòleg

Activitat 3

L’entrevista personal*

Proposta de monòleg a escollir


· monòleg 1   -   descarregar

· monòleg 2   -   descarregar

· monòleg 3   -   descarregar

· monòleg 4   -   descarregar

Formulari d'inscripció

Descarrega't el document aquí i envia'l a  arsenic.espaidecreacio@gmail.com 

Per qualsevol dubte posa't en contacte amb nosaltres:  arsenic.espaidecreacio@gmail.com  |  93 870 94 65 

on?
Av. Enric Prat de la Riba, nº 77    ·    Roca Umbert, fàbrica de les arts
08401 Granollers, Barcelona

contacte
arsenic.espaidecreacio@gmail.com              

938709465

  • Black Facebook Icon
  • Black Twitter Icon
  • Black YouTube Icon
  • Black Instagram Icon